NHẬN QUÀ TẶNG OFFICE

1. Chương trình áp dụng đối với quý khách hàng đã mua thành công laptop/pc tại Memoryzone, thời gian áp dụng đến khi có thông báo mới. Áp dụng cho các sản phẩm có quà tặng: Microsoft Office 365 + 1TB Onedrive bản quyền.
2. Quý khách hàng cần có tài khoản Microsoft. Nếu chưa có đăng ký tại đường dẫn: https://www.microsoft.com/vi-vn
3. Quý khách vui lòng điền đầy đủ thông tin theo mẫu bên dưới. Thời gian kích hoạt trong vòng 24h làm việc hành chính, sau khi điền đầy đủ thông tin hợp lệ.
4. Sau khi kích hoạt, tài khoản của quý khách cung cấp sẽ có quyền sử dụng trọn bộ Microsoft Office 365 và kèm theo lưu trữ OneDrive 1TB . Thời gian sử dụng: 1 Năm kể từ ngày kích hoạt.
5. Thời gian hỗ trợ kích hoạt trong 30 ngày kể từ ngày mua hàng. Sau thời gian trên chúng tôi có quyền từ chối hỗ trợ với những trường hợp điền thông tin sai hay quá hạn.
6. Đường dẫn tải về phiên bản Office 365: https://go.mmz.vn/download-office365.