YÊU CẦU HỖ TRỢ KỸ THUẬT

DÀNH CHO KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP

(Hệ thống máy tính, máy in, mạng, TV quảng cáo, tổng đài VoIP)

(Chúng tôi cấp cho mỗi doanh nghiệp 1 email để quản lý vé, xin vui lòng lấy email từ người quản lý của bạn)